EVRAD-I BAHAİYYE - SEYYİD MUHAMMED ŞERİF BUHARİ

İçeriğe git

Ana menü:

EVRAD-I BAHAİYYE

KİTAPLAR

Hamza bin Şemsad buyurdu ki;Evradın içinde ism-i Azam'ın 2 kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettiğini söyleyerek, ne zaman ki kitabımda bu ismi şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem her seferinde elim tutmaz, dilim lal (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu konuda bana izin verilmiyor. Şeyh Ebu Ahmed buyurdu ki; Evradın içinde bir ismi şerifvardır ki yer ile gök hazinelerinin kapıları bu isimle açılır. Muhammed Dımeşki den rivayet olundu ki; Kim bu evradı
halis bir niyet ile okursa bedeninden bütün hastalıklar Allah'u Teala'nın izni ile kalkar.
Diğer rivayetlerde ise kim bu evradı okursa Allah'u Teala ona nur, hikmet ve yakın ihsan eder. Sihirden, hasetten, nazardan korur ve onun bütün sıkıntı ve üzüntülerini giderir. Ona izzet kapısı açılır.

       Bir kimse her sabah bu evradı okursa ehli beyti arasında(ailesi içinde) kavgası olmayıp dirlik ve sevgi içinde geçinir. Ve onun üzerine nurdan bir çadır kurulup cinler ve şeytanlar o çadırı geçip eve giremezler.
Her ne murad (hayırlı bir istek) için okunursa Allah'u Teala'nın izni ile duası kabul olunacağı bildirilmiştir.

Okumaya başlamadan önce; 3 defa salavatı şerife , 5 defa  Estağfırullah,1 defa Fatiha şerife, 3 defa ''Rabbena Atina min ledunke rahmeten ve hayy'ı lena min emrina raşeda'', 3 defa ihlas-ı şerife, 7 defa salavatı şerife okuyarak;

hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e daha sonra sırasıyla, bütün peygamberlere (Salavatullahi Ala Nebiyyina ve Aleyhim Ecmain), sonra Sahabeyi Kiram (RıdvanullahiAleyhim Ecmain), sonra Silsileyi Nakşibendiyye'nin ruhlarına (Kaddesellahu Ervahahüm), hususen Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin ruhuna (Kuddise sirruhu), sonra bütün mü'minve mü'minat'ın ruhlarına hediye eder. Daha sonra abdestli olarak kıbleye yönelip diz çökerek; Bütün ümit ve isteklerim ancak Allah'u Teala'dandır diye düşünerek okumaya başlar.

EVRADI BEHAİYYE

Evrad-ı Şerif, hayırların, menfaatlerin celbi (istenmesi) için ve kötülüklerin giderilmesi için okunabilir, fakat günah veya sakıncalı olan birşey için okunmasında dua kabul edilmeyeceği gibi okuyanda günahkar olur. Menbaul Esrar kitabının yazarı Hamza bin Şemsad buyurdu ki;Şahı Nakşibend hazretleri buyurdu ki:Bana bu evradı Peygamber Efendimiz (S.A.V) Alemi manada öğretti.Her gece bana ders verip talim ederdi.Hatta yanında ezberledim buyurmuştur.


EVRAD-I BEHAİYYE
OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

 
 
Ara
İçeriğe dön | Ana menüye dön